درباره ما

هلدینگ شریفی (شرکت عمران شریف آذربایجان) در سال 1390 به صورت رسمی ثبت گردیده است اما آغاز فعالیت اعضای این شرکت به حدود 3 دهه قبل و پیش تر باز می گردد. که در آن سالها به مدیریت یکی از کار آفرین ها و صادر کننده های نمونه کشور حاج ابوالفضل شریفی قاضی جهانی انواع پروژه های عمرانی و آبادانی نیل به آرمانی بلند و شریف همچون کیفیت ، سرلوحه نگرش و سیاست گذاری مدیران و کارکنان آن قرار گرفت.

مهندس سینا شریفی مدیرعامل شرکت عمران شریف آذربایجان

  • عضو انجمن انبوه سازان
  • عضو اتاق بازرگانی تبریز
  • سرتیفیکیت صرافی از بانک مرکزی ایران
  • تحلیلگر و فعال بازار سرمایه ایران
  • کارشناس فرش دستباف
  • دارای مدرک ( لیسانس عمران – عمران  و فوق لیسانس عمران – ژئوتکنیک ) از دانشگاه تبریز 

خط مشی کیفیت

1- بهره گیری از سیستم های مدیریتی یکپارچه و فناوری های نوین روز اطلاعاتی به منظور بهبود و تعالی در فرآیندهای شرکت
2- ارائه خدمات با کیفیت مطلوب به منظور برآورده سازی نیازهای مشتریان و تلاش در جهت افزایش رضایت مندی عزیزانمان
3- ارتقا ء شرکت به یک پیمانکار طرح و اجرای حرفه ای معتبر در عرصه های ملی و بین المللی با تاکید بر انطباق هرچه بیشتر کیفیت خدمات با استانداردهای کیفیت بین المللی

سیاست ما

1- پذیرش هر گونه نوع آوری و بکارگیری آخرین تکنولوژی روز و تحقیق برای یافتن بهترینها و اجرای آنها
2- حساسیت و احتیاط کامل در مسائل مربوط به ایمنی کار ، کارکنان و تلاش برای حفظ آرمانهای محیط زیست

اهداف ما

اجرای کلیه پروژه ها مطابق برنامه زمانبندی و اعمال مدیریت کیفیت و همچنین ارتقاء میزان اشتغال زایی و افزایش مداوم سهم بهره وری اقتصادی در تمامی فعالیت های شرکت

متشریان می گویند